เกี่ยวกับเรา

ร้านชาบูอินดี้ (Shabu Indy) ก่อตั้งจากความชื่นชอบในการทานอาหารประเภทชาบูสุกี้ยากี้ของผู้ก่อตั้งเองจากนั้นจึงได้ตัดสินใจเปิดร้านชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไทยขึ้นมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ที่ 2019 ถนนสืบศิริ 24 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นสาขาแรกโดยมีชื่อร้าน "ว่าชาบูอินดี้"

ดูเพิ่มเติม

our Benefits

  • ชาบูอินดี้เราเน้นบริการและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ วัตถุดิบสดใหม่อยู่เสมอ

  • ชาบูอินดี้เรามีสาขาที่พร้อมให้บริการเกือบทั่วประเทศไทย

  • ราคาที่เข้าถึงได้ทุกระดับฐานะ และเป็น local shabu ที่จะเป็นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง

สินค้าและบริการ

เกี่ยวกับชาบูอินดี้

เราจะให้บริการแก่ลูกค้าในฐานะคนสำคัญและผู้มีพระคุณ โดยเน้นจุดขายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการที่สร้างความแตกต่างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความพึงพอใจแก่ลูกค้า การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นจริยธรรม ความโปร่งใส ความตรวจสอบได้ ธุรกิจมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

connect with us