ส้วมเต็ม ท่อตัน โปรดเรียกใช้บริการ “ นพรันต์เซอร์วิส ”
  บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล ท่อตัน อ่างล้างจานตัน ชักโครกตัน
  บริการดูดน้ำเสียทุกชนิด ท่อน้ำตัน ท่อระบายน้ำตัน กากอุตสหกรรม ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  บริการรับเหมาสูบสิ่งปฏิกูลของเหลวทุกชนิด, ส้วม,ไขมันของเหลว, น้ำเสีย, เลน, ตะกอน
  บริการรับแก้ไขการอุดตันของ, ท่อ, ชักโครกตัน, ส้วมตัน, ส้วมเต็ม
  บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล ท่อตัน อ่างล้างจานตัน ชักโครกตัน
   
       
       
  • สาเหตุของการอุดตันในท่อระบายน้ำ • แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา  
  • อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น อาจเกิดจาก การทำความสะอาด ซักล้างสิ่งต่างๆ • ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้ง รางน้ำฝน ดาดฟ้า  
  • การรวมตัวของไขมัน สบู่ ผงซักฟอก คราบไขมันตกค้างต่างๆ • พยายามอย่าให้มีเศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย  
  • อาจเกิดจากผู้คนที่พักอาศัยในสถานที่นั้นๆ มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ • ตรวจสอบตะแกรงที่ปิดฝาท่อระบายน้ำทิ้งในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี  
  • เศษผง ฝุ่นละออง เขม่าควัน ตะกอนดิน หิน ดิน ทราย เศษกิ่งไม้ไบหญ้า • อย่าทิ้งขยะ หรือ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานลงสู่ท่อระบายน้ำ  
  • ความมักง่าย ทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะ เศษอาหารต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง • พยายามอย่าใช้สารเคมีใดๆ เทลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการอุดตันในท่อ  
       
  หมายเหตุ:  ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น หากสามารถป้องกันได้บ้าง อาจจะช่วยให้ท่านประหยัดเงินค่าแก้ไขท่ออุดตันได้พอสมควร  
       
  • ปัญหาอุดตันให้เราช่วยแก้ไข เราทำงานมีความเป็นมืออาชีพ    
  • โทรติดต่อสอบถาม นพรันต์เซอร์วิส 062-6327160    
       
       
       
    ดูเขตพื้นที่ให้บริการ   
    ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามประเมินราคาให้ฟรี  
     
  นพรันต์เซอร์วิส  
  บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล ท่อตัน อ่างล้างจานตัน ชักโครกตัน  
  เบอร์โทรศัพท์ : 062-6327160