ABOUT ME

      "โชคอุทิศค้าไม้" รับชื้อบ้านไม้เก่า(ให้ราคาสูง) รับซื้อสิ่งปลูกสร้างด้วยไม้ทุกชนิด ,รับซื้อไม้กอง,ทุบตึก,รื้อถอน (ฟรีทั้วประเทศ) รับเหมาซื้อยกหลัง ให้ราคาตามสภาพของไม้ที่มีอยู่ในบ้าน ให้ในราคาสูง หรือรับจ้างรื้อถอน ในราคาย่อมเยา สอบถามโทร. 087-067-1082

SERVICES

       รับซื้อบ้านไม้เก่า ให้ราคาสูง , รับซื้ออาคารไม้เก่า ให้ราคาสูง , รับซื้อไม้กอง ให้ราคาสูง , รับซื้อซากบ้าน ให้ราคาสูง , รับซื้อยุ้งข้าว ที่ไม่ได้ใช้ ให้ราคาสูง , รับซื้อโกดังไม้เก่า เช่น โกดังไม้เก็บสินค้า โกดังไม้เก็บของ โกดังไม้ทางการเกษตรต่างๆ ไม่ได้ไม่ใช้แล้ว ให้ราคาสูง , รับซื้อโรงสีไม้เก่า ให้ราคาสูง
PRODUCT

       มีไม้แปรรูปจำหน่ายทุกชนิด ไม้ฝา ไม้แปรรูปทุกขนาด เสาบ้าน มีทุกขนาด เนื้อไม้ มีไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้ประดู่